Thông điệp từ Viện Phật học Peruvian

Tác giả: 
Prof. M. Ato-Carrera
Quốc gia: 
Peru