Thông điệp chúc mừng của Tổng thống Sri Lanka

Tác giả: 
Maithripala Sirisena
Quốc gia: 
Sri Lanka