Thông điệp từ Thư ký cho Bộ Phát triển Phật giáo & Wayamba ở Sri Lanka

Tác giả: 
A.P.G. Kithsiri
Quốc gia: 
Sri Lanka