Thông điệp từ Học viện Phật giáo quốc tế Sitagu (IBAS)

Tác giả: 
Dr. Ashin Nyanissara
Quốc gia: 
Myanmar