Thông điệp từ South American Soto Shu Zen Buddhism Missionary

Tác giả: 
Oshiro Jisen
Quốc gia: 
Peru