Thông điệp từ Hội Phật giáo Liên minh Châu Âu

Tác giả: 
Ron Eichhorn / Mio Sop
Quốc gia: 
Germany