Thông điệp từ Đại học Ching Chueh Buddhist Sangha, Đài Loan

Tác giả: 
The Most Ven. Ching Hsin
Quốc gia: 
Taiwan