Thông điệp từ Giáo hội Phật giáo Malaysia

Tác giả: 
Most Ven Datuk K. Sri Dhammaratana
Quốc gia: 
Malaysia