Thông điệp từ Chủ tịch Liên minh Phật tử Thế giới (WAB)

Tác giả: 
Ven. Dr. Ponchai Palawadhammo (Pinyapong)
Quốc gia: 
Thailand