Thông điệp từ Chủ tịch Dịch vụ Nhân đạo, Liên hiệp Phật tử Thế giới (WFB), Bangkok, Thái Lan

Tác giả: 
Dr. Basumitra Barua
Quốc gia: 
Thailand