Thông điệp từ Uganda Buddhist Centre

Tác giả: 
Bhikkhu Buddharakkhita
Quốc gia: 
Uganda