Thông điệp từ Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

Tác giả: 
TS. Hoàng Xuân Hiệp