Thông điệp từ Tổ Chức Thiền Minh Sát Tuệ - Vipassana Bulgaria

Tác giả: 
Vipassana Organization Bulgaria
Quốc gia: 
Bulgaria