Thông điệp từ Hiệp hội Phát triển Phật giáo Thế giới, Trung Quốc

Tác giả: 
Ven. Lien Hai
Quốc gia: 
China