Thông điệp từ Cộng đồng Phật giáo Thiền Lithuania

Tác giả: 
Jordana Myoko Gonzalez
Quốc gia: 
Lithuania