Thông điệp từ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phật giáo Trung Quốc

Tác giả: 
Hòa thượng Yan Yue
Quốc gia: 
China