Thông điệp từ Tăng đoàn Phật giáo "Taego Order" Hàn Quốc

Tác giả: 
Most Ven. Pyun Baegun
Quốc gia: 
South Korea