CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC 2019

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC 2019

Chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”

 

Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 5, 2019

Cả Ngày

Tiếp đón ICDV-EXCO tại sân bay

11:30 AM

Ăn trưa tại khách sạn

18:00 PM

Ăn tối tại khách sạn

Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng 5, 2019—Hà Nam: Hội nghị trù bị ICDV-EXCO

Cả Ngày

Tiếp đón khách tham dự tại sân bay

Đăng ký tại khách sạn

11:30 AM

Ăn trưa tại khách sạn

13:30 PM

Cuộc họp của ICDV-EXCO và Ủy Ban Tổ Chức Quốc Gia

18:00 PM

Tiệc chiêu đãi của Chính phủ tại Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

Chủ Nhật, Ngày 12 Tháng 5, 2019—Hà Nam: Lễ Khai Mạc

05:30 AM

Ăn sáng

06:30 AM

Lưu chuyển đại biểu từ khách sạn đến Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

07:30 AM

Đến Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

07:45 AM

Chư Tôn đức giáo phẩm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nguyên thủ các nước, quan khách và các Đại sứ vào hội trường chính.

08:15 AM

Lễ Tam Bảo bằng tiếng Việt và Pali

08:30 AM

Phát biểu khai mạc củaHT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại Lễ Vesak 2019 (Việt Nam) và Chủ tịch Hội đồng Trị Sự

08:45 AM

Phát biểu của HT.GS.TS. Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế (Thái Lan)

09:00 AM

Thông điệp của HT. Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ GHPGVN, do HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ GHPGVN, đọc

09:10 AM

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Quốc hội nhà nước CHXHCNVN

09:25 AM

Thông điệp của H.E. António Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

09: 35 AM

Thông điệp của bà Armida Salsiah Alisjahbana, Thư ký Ủy ban Kinh tế - Xã hội LHQ

09:45 AM

Thông điệp của H.E. Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội

09:55 AM

Thuyết trình chính chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững

Phó Tổng thống Ấn Độ H.E. M. Venkaih Naidu

10:30 AM

Thông điệp của Lãnh đạo Phật giáo và Nguyên thủ các nước

11:30 AM

Ăn trưa

13.30 PM

Tụng Kinh vì Hòa bình thế giới

13.50 PM

Thông điệp của các lãnh tụ Phật giáo thế giới

14:30 PM

Phiên Thảo luận về chủ đề chính:

17:15 PM

Chụp hình tập thể trước Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

17:45 PM

Ăn tối

19:15 PM

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế

21:00 PM

Về khách sạn

Thứ Hai, Ngày 13 Tháng 05, 2019—Hà Nam: Hội thảo Chuyên đề

06:00 AM

Ăn sáng

07:00 AM

Đón các vị đại biểu từ khách sạn đến Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc

08:00 AM

Các đại biểu đến Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc

08:30 AM

Phiên thảo luận các chuyên đề (6 hội thảo tiếng Anh và 1 hội thảo tiếng Việt):

  1. Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững (Hội trường chính)
  2. Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững
  3. Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững
  4. Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu
  5. Phật giáo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  6. Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững
  7. Phiên thảo luận bằng tiếng Việt về chủ đề chính

11:30 AM

Ăn trưa

13:15 PM

An tọa tại các phòng Hội thảo chuyên đề

13:30 PM

Phiên thảo luận chuyên đề tiếp tục

17:15 PM

Trao giấy chứng nhận tham dự cho người thuyết trình

17:30 PM

Ăn tối

19:00 PM

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam

21:00 PM

Trở về khách sạn

Thứ Ba, ngày 14 tháng 05, 2018—Hà Nam: Lễ Bế Mạc

06:00 AM

Ăn sáng

07:00 AM

Tham quan du lịch

11:30 AM

Ăn trưa

12:30 PM

Trở về Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc

13:15 PM

Các đại biểu đến Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc

13:30 PM

Phiên hợp toàn thể

15:00 PM

Cung nghinh lãnh đạo GHPGVN và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội vào Hội trường

LỄ BẾ MẠC

15:30 PM

Diễn văn bế mạc của HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

15:40 PM

Phát biểu của HT. GSTS. Brahmapundit, Chủ tịch ICDV và IABU

15:50 PM

Phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội, Nước CHXHCNVN

16:00 PM

Báo cáo tổng kết Đại lễ Vesak LHQ 2019

16:20 PM

Tuyên bố Hà Nam 2019

17:00 PM

Ăn tối

19:00 PM

Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới

Thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019: Tiễn khách

06:00 AM

Ăn sáng

07:00 AM

(Cả ngày): Tiễn các đại biểu ra phi trường hoặc Tham ga các tour lựa chọn

 

TICDV-EXCO/TNT/ 11th Oct 2018